Natuurlijk

in

beweging

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Speciaal voor peuters en kleuters

Welkom op De Spreng! 

Als je kind bijna vier jaar is, kan het ‘echt’ komen wennen bij ons op school. Hoe vaak en wanneer kun je samen met de leerkracht bepalen. 

Groepen 1, 2, 3
Op De Spreng werken we bewust met een combinatiegroep 1, 2, 3; dat houdt in dat kinderen van groep 1, 2 en 3 bij elkaar in één klas zitten. Binnen deze groep krijgen de kinderen op hun eigen niveau de lesstof aangeboden. Samen met een onderwijsassistent en een klassenassistent werkt de leerkracht met de groep kinderen. 

Veilig voelen
We werken in de onderbouw vanuit de ervaringen van de kinderen. Voor jonge kinderen betekent dit dat zij in hun eigen tempo en op hun eigen manier de klas, de kinderen, de speelhoeken en de materialen verkennen. We vragen, als blijkt dat uw zoon/dochter dat nodig heeft, een kleuter in groep 2 om het maatje te zijn van uw zoon/dochter tijdens de eerste dagen. Zo voelen ze zich nog sneller thuis. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Door het opdoen van succeservaringen (op bijvoorbeeld sociaal, cognitief, motorisch en creatief gebied) zal hun zelfvertrouwen blijven groeien. 

Continurooster
Met het continurooster waarmee we op De Spreng werken, blijven de kinderen op school voor de lunch. Voor de kinderen betekent dit duidelijkheid, rust en structuur. Op maandag, dinsdag en donderdag eten de kleuters tussen de middag gezamenlijk een boterham in de klas onder begeleiding van de leerkracht en aansluitend gaan we naar buiten. Deze wijze van werken is efficiënt en maakt dat we na de pauze weer 'fris' aan de slag kunnen. 
De meegebrachte lunch kan ’s ochtends in de koelkast op het leerplein gezet worden. 

Nog maar net op school?
Als een kleuter net naar school gaat, kan het vermoeiend zijn om meteen de hele dag naar school te gaan. Wij raden u dan ook aan om goed naar uw kind te kijken. Het is erg belangrijk dat het kind genoeg energie heeft om zich op school (en bij thuiskomst) prettig te voelen. In overleg kunnen de schooltijden tot 5 jaar eventueel worden aangepast. 
 
Naar binnen en de dag beginnen
Vanaf 08:20 uur gaat voor de schooldeur open. U als ouder mag tot 08:30 uur mee naar binnen. De jas (en op dinsdag de gymtas) wordt opgehangen aan de kapstok. De tas voor het eten/drinken wordt in één van de blauwe manden gelegd. 
We beginnen elke dag met een vrije inloop, d.w.z. dat de kinderen meteen aan het werk/spelen gaan. Op het Digikeuzebord slepen ze hun naam naar de activiteit van hun keuze. Vanaf 08:45 uur worden er ook werkjes gepland, samen met de leerkracht. Deze werkjes zijn altijd gekoppeld aan een thema en passen bij het niveau van de groep waarin uw kind zit of worden aangepast aan het niveau van uw kind. Het zijn taken die de kinderen die week moeten doen. Daar zit ook vaak een knutselopdracht bij. 

Themabrief
Als we gestart zijn met een nieuw thema, dan ontvangen alle ouders per e-mail informatie over het thema en wat nog meer centraal staat die weken. Zo delen we de titels van de prentenboeken die we tijdens het thema voorlezen en de woorden die in de klas extra aandacht krijgen. We hopen dat er ook thuis over het thema wordt gesproken en u met de tips aan de slag gaat. Zo verrijken we samen de wereld van onze kleuters. Een thema duurt meestal tussen de 3 tot 5 weken. 

Letters
Leren lezen is een belangrijke ontwikkeling en wij beginnen hier al op speelse wijze mee in groep 1-2. De kleuters komen d.m.v. spel in aanraking met letters. Het leren lezen in groep 3 zal soepeler verlopen als er al een aantal letters is aangeleerd. Tijdens elk thema zullen wij een aantal letters aanbieden. Wij vragen u wel met klem om (als u met uw kind een letter oefent) níet de letternaam (s = es) te gebruiken, maar wél de klank (s =  sss). 
Op school kunt u van ons een overzicht krijgen van de uitspraak van alle letters. 

Lezen 
Om de kleuters (en hun ouders) te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen, werken wij nauw samen met de bibliotheek. We hopen dat u thuis ook lekker veel voorleest. Voorlezen stimuleert namelijk de taalontwikkeling van uw kind. Op school lezen we ook dagelijks voor. Vanaf de start bij ons op school ontvangt u een waardebon waarmee uw kind gratis lid kan worden van de bibliotheek in Heerde.  

Wat we nog meer doen
Uiteraard komen er op school naast voorlezen, taal en voorbereidend rekenen nog een heleboel andere dingen aan bod. Zo wordt er les gegeven in muziek, Kanjertraining/KickFit (ons “sociaal-emotionele / welbevinden” programma), drama, dans, voorbereidend schrijven en Engels. Op onze website www.sprengheerde.nl kunt u daar meer over lezen. 
Engels wordt gegeven op donderdag en hierbij leren de kleuters volgens de methode ‘Groove me’ woorden, zinnen, tellen, de naam van de kleuren enz. in het Engels. 

Gymnastiek
Bewegen is gezond en leuk. De onderbouw heeft twee keer in de week (op dinsdag en donderdag) gymnastiek. We gymmen op dinsdag in de grote gymzaal en op donderdag in het kleinere speellokaal. Tijdens de gymles op dinsdag dragen de kinderen gymschoenen (met bij voorkeur klittenband sluiting of elastiek), een korte broek en een T-shirt. Wij stimuleren de kinderen om zich zelf om te kleden. De gymtas gaat dinsdag meteen weer mee naar huis. 
De kinderen dragen tijdens de gymles op donderdag alleen gymschoenen. 
De gymschoenen kunt u het gehele schooljaar, voorzien van naam, op school laten in de groene bak bij de kapstok. Op regenachtige dagen maken we op maandag ook gebruik van het speellokaal om toch lekker te kunnen bewegen. 

Spelen en speelgoeddag
Samen spelen is belangrijk, je kunt veel leren tijdens samenspel. Zo moet je je aan de spelregels houden, verlies incasseren, op je beurt wachten, kun je samen lachen enz. Dit gebeurt op school en op het schoolplein de hele dag. 
Elke laatste schooldag voor een vakantie mag uw kind speelgoed van thuis meenemen. Uiteraard wordt het meegebrachte speelgoed die ochtend ‘gedeeld’ met klasgenoten. 

Er is er een jarig hoera, hoera…
De verjaardag van uw kind wordt op school natuurlijk uitgebreid gevierd. De jarige mag op de verjaardagsstoel zitten, vertelt over de verjaardag thuis, wordt toegezongen en mag trakteren. Hij/zij krijgt een grote kaart en een mooie verjaardagmuts en mag met twee klasgenootjes een traktatie naar de andere leerkrachten brengen. Als school vinden we gezond in het leven staan belangrijk en we hopen daarom op vooral gezonde traktaties. 

Schoolkalender
Ieder schooljaar ontvangt u de schoolkalender. Hierop staan de activiteiten op school en de verjaardagen van de kinderen en leerkrachten. Ook studiedagen en de oudergesprekken staan alvast voor u genoteerd. 

Oudergesprekken
Natuurlijk bent u heel nieuwsgierig hoe het met uw kind gaat op school. Drie keer per jaar is er gelegenheid om met de leerkracht over het welbevinden en de vorderingen te praten in de oudergesprekken. Ook kunt u na schooltijd terecht bij de leerkracht. Zij staan bij het uitgaan van de klas voor het lokaal en u kunt ze dan altijd aanspreken. Verder staat de deur natuurlijk altijd voor u open! 

BSO (buitenschoolse opvang)
De Spreng is gehuisvest in Brede School “De Rhijnsberg”. Dit houdt in dat naast onze school ook een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf gehuisvest zijn in dit gebouw.  Indien u gebruik wilt maken van de aanwezige voor- of naschoolse opvang, dan vindt het halen en brengen inpandig plaats. 

Op deze pagina lees je hoe jij jouw kind kunt aanmelden voor onze school.

Sociale media

Volg ons voor het allerlaatste nieuws ook op onze Facebook pagina.

en ook op onze Instagram