Bruist van

mogelijkheden

Maak

kennis met

onze school

Ontdek De Spreng

Verwondering! 

Wij willen dat kinderen door verwondering tot leren komen, zodat ze gaan ontdekken en onderzoeken hoe de werkelijkheid eruitziet. Wij benaderen ons onderwijs daarom vanuit Wetenschap & Technologie. Nieuwe dingen leren, omdat je iets wilt weten. En toepassen wat je hebt geleerd. Een nieuwsgierige houding zorgt ervoor dat kinderen nieuwe kennis opdoen.  Uw kind wil zelf leren en zelf laten zien wat het kan. Wij willen een school zijn, waarin deze nieuwsgierigheid en leergierigheid wordt gestimuleerd en naar boven komt (als in een spreng).

Kinderen van nu groeien op in een wereld vol wetenschap; 95% van onze leefwereld bestaat uit techniek. Om op een goede manier te kunnen functioneren in deze maatschappij, worden wetenschappelijke en technische kennis en vaardigheden steeds belangrijker. 

Wij omarmen hier het concept van Deep Learning (Michael Fullan), dat in het Strategisch beleidsplan van de Stichting Proo uitvoerig wordt beschreven. Dit plan gaat uit van het aanleren van de 'nieuwe' 21e-eeuwse vaardigheden (de 6 c's) in ons onderwijs:

- Samenwerking (Collaboration)
- Wereldburgerschap (Citizenship)
- Kritisch denken (Critical thinking)
- Creativiteit (Creativity)
- Persoonlijkheidsvorming (Character building)
- Communicatie (Communication)

In ons nieuwe schoolplan 2019-2023 dat we dit schooljaar gaan ontwikkelen, staat het aanleren van deze vaardigheden en de gevolgen die zij hebben voor (het aanbod en de organisatie van) ons onderwijs, centraal. 

Voorop staat bij ons dat elk kind recht heeft op een plezierige tijd op de basisschool. Met behulp van De Kanjertraining en KickFit!-training creëren wij een veilige omgeving waarin je met plezier kunt leren.

Op De Spreng wordt vanuit de bron (basis) gewerkt aan de hand van de drie basisbehoeften (Luc Stevens): 

  • Competentie (je mag laten zien wat je kunt)
  • Autonomie (zelf keuzes mogen maken)
  • Relatie (je hoort erbij, je doet er toe) 

Pietengym voor alle kinderen

Pietengym voor alle kinderen

De afgelopen gymles was voor alle kinderen van De Spreng een heel bijzondere les...

lees meer

Recept voor Heksensoep (filmpje)

Recept voor Heksensoep (filmpje)

Recept voor een lekkere Heksensoep, gezongen door onze kleuters in het bos...

lees meer

Herfstwandeling

Herfstwandeling

De kleuters maakten een Herfstwandeling door het bos...

lees meer