Geen

mogelijkheid

onbenut

Maak

kennis met

onze school

KickFit & Kanjertraining

De slogan van de school is: 'Bruist van mogelijkheden’.

Deze uitspraak houdt alleen stand wanneer er sprake is van een veilige leeromgeving. Die proberen wij te realiseren door een aanpak via twee sporen:
1: De Kanjertraining
2: KickFit!-training

De Kanjertraining wordt op onze school preventief ingezet in elke groep en gaat uit  van een vijftal basisafspraken die vooral bij de jongste groepen worden gesymboliseerd door petten:

De witte pet symboliseert de Kanjer: hij/zij gedraagt zich neutraal, spreekt anderen op gedrag aan en is te vertrouwen. De zwarte pet past bij bazig en dominant, pesterig gedrag, zonder specifiek rekening te houden met wat een ander wil of doet. De rode pet staat symbool voor 'meeloopgedrag'. De rode pet loopt met de pester mee en lacht om alles wat hij/zij doet, zonder zich bewust te zijn van de 'benzine'die hij hiermee de pester geeft. De gele pet symboliseert angstig en teruggetrokken gedrag. Kinderen die gedrag van een gele pet laten zien zijn verlegen en bang en durven vaak niet hun mening te geven.

Uiteraard laten we allemaal weleens een keer een bepaalde vorm van bovenstaand gedrag zien en dat is ook helemaal niet erg, zolang er maar een witte pet als basis onder gedragen wordt. Iemand die te vertrouwen is mag best eens een keer een beslissing nemen, ergens om lachen of zich uit een bepaalde situatie terugtrekken. Dat is in de kern de boodschap die de Kanjertraining geeft.

De petten hangen symbolisch in ieder lokaal en ook de posters hangen zichtbaar in de school.
De regels die hierbij horen en voor iedereen gelijk zijn:

kanjertraining_0

1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. We werken samen
4. We hebben plezier
5. We doen mee

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

 • Jezelf voorstellen en presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Ja en nee kunnen zeggen
 • Ja als je iets prettig vindt en nee als je iets vervelend vindt
 • Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 • Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • Samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Zelfvertrouwen krijgen en zelfrespect krijgen
 • Leren stoppen met treiteren
 • Uit een slachtofferrol stappen

Kijk voor meer informatie over de Kanjertraining op www.kanjertraining.nl

KickFit!-training

KickFit! biedt op De Spreng al voor het derde jaar op rij een enorme schoolbrede impuls op het gebied van een sociaal veilig klimaat en de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast de inzet van KickFit! worden het gedachtegoed en de thema’s doorvertaald en geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. Door het inzetten van KickFit! en het ontwikkelen van een stevige, veilige basis versterkt de school de sociale veiligheid en wordt een curatieve situatie zoveel mogelijk vermeden. KickFit!-training wordt binnen Stichting Proo op veel scholen met veel succes ingezet en boekt uitstekende resultaten!
BM-Academie biedt naast de training van de groep tevens ondersteuning in de vorm van scholing en training van het team (workshop groep en/of training groepsproces) en begeleiding bij de implementatie in de school.

De mate van sociale veiligheid en redzaamheid die we met beide programma's bereiken draagt mede bij aan een betere concentratie, beter samen leren en uiteindelijk hogere opbrengsten

IMG_20181017_093718

kickfit


 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sociale media

Volg ons voor het allerlaatste nieuws ook op onze Facebook pagina.

en ook op onze Instagram