Geen

mogelijkheid

onbenut

Maak

kennis met

onze school

Over onze school

Een aantal belangrijke zaken bij ons op school zijn... Wetenschap en techniek, ons kleuterplein, hoe ga je met elkaar om, waarom vinden wij lezen belangrijk.

Als u klikt op onderstaande tegels kunt u hier meer over lezen.

Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht. Hoogbegaafdenklassen Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met hoogbegaafdenklassen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe. Leerlingen (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week thema-gericht vaardigheidsonderwijs, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas. (Digitale) plusklassen Binnen Stichting Proo zijn er daarnaast verschillende plusklassen en een bovenschoolse digitale plusklas operationeel. Teamscholing Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Alle teamleden van Stichting Proo worden geschoold op dit vlak, zodat er op de verschillende scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast kunnen de scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen. Samenwerking met het VO Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe is een samenwerking aangegaan met de RSG N.O. Veluwe en de RSG Slingerbos/Levant, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe kunt u vinden op de website  http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/, of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

KickFit & Kanjertraining

VID_20181010_104708

Met elkaar omgaan is soms best moeilijk en hoe kun je dat goed doen...

Onderbouwplein

Het Kleuterplein is een bijzonder plein voor onze jongste leerlingen...

Leespret

De Spreng is een Bieb Op School-school. Plezier in lezen vinden wij belangrijk...