Informatie

Bij ons op school werken we met een continurooster. 

Voor de kinderen betekent het duidelijkheid, rust en structuur. Tussen de middag eten we met onze eigen groep onder begeleiding van de leerkracht gezamenlijk een boterham in de klas en aansluitend gaan we naar buiten. Deze wijze van werken is efficiënt en maakt dat we na de pauze weer “fris” aan de slag kunnen. 


banner_circle_blauw_hb2Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd? Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid kan bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, bijvoorbeeld in de tweedaagse HB-groepen. In deze groepen komt talent tot bloei, in nauwe samenwerking met de reguliere basisscholen. Klik op de button ‘Expertisecentrum Hoogbegaafdheid’ voor meer informatie.

Vakanties en vrije dagen

Hier staan alle vakantiedagen, vrije dagen en studiedagen vermeld... 

OR/MR

Een actieve OR en MR helpt ons met het reilen en zeilen op onze school...

Schoolgids

Naast de schoolgids staan hier nog ander belangrijke documenten...

Buitenschoolse opvang

De BSO is ook bij ons op school aanwezig, hier leest u hoe...