Geen

mogelijkheid

onbenut

Maak

kennis met

onze school

Even voorstellen

Schooljaar 2018 -2019

Het team van De Spreng heet u van harte welkom op haar website. Hierin staan de belangrijkste praktische zaken waar u antwoorden op wilt, zoals wat ons bezighoudt en hoe onze school is georganiseerd. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar De schoolgids en het Strategisch Beleidsplan, die u vindt onder het tabblad 'informatie'.

De groepsindeling en de teamleden

We starten dit jaar opnieuw met vier (combinatie)groepen. Daarnaast mogen we de huidige vijf lokalen behouden. Dit betekent dat de enkele kleutergroep ook volgend schooljaar beschikt over twee lokalen en een leerplein (het kleuterplein).

Het indeling ziet er het schooljaar 2018 - 2019 als volgt uit:

  Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8
 Maandag juf Natascha juf Cynthia juf Miriam juf Lieke
 Dinsdag juf Natascha juf Cynthia juf Miriam juf Lieke
 Woensdag juf Mirjam L juf Cynthia meester Robin juf Lieke
 Donderdag juf Mirjam L juf Cynthia juf Andrea juf Lieke
 Vrijdag juf Mirjam L juf Cynthia juf Andrea juf Lieke

 

 

IMG_20181206_090743

 

We zetten vanaf het schooljaar 2018 - 2019 een onderwijsassistent in op De Spreng; we mogen juf Merel Huygen verwelkomen. Zij wordt bekostigd uit het geld dat we door de regering toegewezen hebben gekregen om de werkdruk te verlagen. In verband met de groepsgrootte in groep 3-4 zal juf Merel voornamelijk worden ingezet bij juf Cynthia.

Juf Tenièlle blijft als intern begeleider verbonden aan onze school.

Juf Kaja en juf Marjan zullen ook in het nieuwe schooljaar de (individuele) begeleiding van leerlingen op zich nemen, zoals zij dat de afgelopen jaren al hebben gedaan voor onze school. U begrijpt dat wij (en de kinderen) hier erg blij mee zijn!

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het allerlaatste nieuws ook op Facebook.