Informatie

Bij ons op school werken we met een continurooster. 

Voor de kinderen betekent het duidelijkheid, rust en structuur. Tussen de middag eten we met onze eigen groep onder begeleiding van de leerkracht gezamenlijk een boterham in de klas en aansluitend gaan we naar buiten. Deze wijze van werken is efficiënt en maakt dat we na de pauze weer “fris” aan de slag kunnen. 


Vakanties en vrije dagen

Hier staan alle vakantiedagen, vrije dagen en studiedagen vermeld... 

OR/MR

Een actieve OR en MR helpt ons met het reilen en zeilen op onze school...

Schoolgids

Naast de schoolgids staan hier nog ander belangrijke documenten...

Buitenschoolse opvang

De BSO is ook bij ons op school aanwezig, hier leest u hoe...